Gå till innehåll
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Ridklubb

Om Karlshamns Ridklubb


Karlshamns Ridklubb, med sina ca 400 medlemmar, engagerar människor
i alla åldrar och könstillhörighet oberoende av vilka vi är, var vi kommer ifrån
och vad vi arbetar med.
Ålder på ridskolans ryttare varierar från 6 år och till så länge vi orkar rida.
Våra äldsta ryttare har passerat 65 år. I vårt utbud ingår även ridning för pararyttare.
Vi är stolta över att kunna erbjuda ridning för alla. 

Ridskolan har i genomsnitt 200 uppsittningar per vecka av ridskoleelever.
Det innefattar allt från rena nybörjare till rutinerade ryttare.

Karlshamns Ridklubb äger runt 20 hästar som används i den dagliga ridskoleverksamheten. Utöver de hästar som finns i verksamheten finns det
möjlighet att stalla upp ytterligare 29 hästar på anläggningen.

Syftet med Karlshamns Ridklubb är just att erbjuda en verksamhet som är öppen och tilltalande för alla, oavsett vilka förutsättningar och erfarenheter vi har med oss. 

Vi på Karlshamns Ridklubb strävar ständigt efter att arbeta kostnadseffektivt och miljömedvetet. Målet är att kunna hålla en hög nivå på hästarnas välfärd samtidigt
som kostnaderna för våra ryttare hålls på en sådan nivå att verksamheten kan vara tillgänglig för alla.

Föreningen har en aktiv tävlingssektion som har hand om tävlingverksamheten,
en utbildningssektion som ordnar träningar, clinics och träningstävlingar samt en ungdomssektion (KRUS) som fixar massor av trevliga aktiviteter för de yngre medlemmarna.


Lostörgotup på hinder

Publicerad: 2022-02-23

Senast uppdaterad: 2023-08-28

Författare: Dejan Nedanovski