Gå till innehåll
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Ridklubb

Smittskyddspolicy

Smittskyddspolicy

 • Smittsamma sjukdomar på hästar förekommer i vissa perioder & då är goda rutiner viktigt att ha för att förebygga smitta.
 • Hästnäringen har en nollvision för spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Alla som har hand om hästar ska agera så att risken för smittspridning minimeras, både mellan hästar, från häst till människa och från människa till häst.
 • Infektioner påverkar hästens hälsa, välfärd och prestation, och ger konsekvenser för hästverksamhet och sport. Genom att förebygga och bekämpa infektioner kan följderna begränsas.
 • Vi verkar för att antibiotika används korrekt. Vårt arbete för ett gott smittskydd motverkar också spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
 • Det är viktigt och allas ansvar att kontinuerligt utbilda sig inom smittskydd, att delta i det förebyggande arbetet samt att samarbeta mot smittspridning.
 • Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att smitta sprids, t ex. genom vaccinationer, framtagande av hygienrutiner och ett övergripande smittskyddstänk i verksamheten och i utformningen av anläggningar.
 • Vid tecken på nedsatt allmäntillstånd på grund av misstänkt infektion eller andra tecken på smitta ser vi till att lämpliga smittskyddsåtgärder införs.
 • Vi isolerar sjuka hästar med symptom på smittsam sjukdom tills risken för smitta är över, samt informerar berörda om smittan.
 • Vi reser och tävlar endast med friska hästar och från stallar där ingen häst visat tecken på smitta. Regler för hästägarförsäkran gäller på hela anläggningen. Mer info kring hästägarförsäkran kan du hitta på Svenska Ridsport Förbundet. https://ridsport.se/tavling/smittinfo/hastagarforsakran Länk till annan webbplats..

Viktigt att tänka på:

 • Om ridning sker i olika stall, var då noga med byte av skor & kläder mellan besöken.
 • Var noga med handhygienen. Tvätta händerna ofta och noga samt använd handsprit. Handsprit finns på flera ställen på anläggningen.
 • Vid oroliga tider finns det alltid desinfektionsmedel till hands.
 • Hjälp oss att vara uppmärksamma på våra hästar. Om du skulle upptäcka att någon häst har börjat hosta, ser snorig ut eller har något annat tecken på smitta, meddela då ridlärarna direkt.

Tänk på Smittskydd!

 

Publicerad: 2024-04-08

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Författare: Jennie Nygren