Gå till innehåll
Karlshamns Ridklubb
Karlshamns Ridklubb

Tidsbegränsad flytt

Förtydligande kring vad som gäller när man flyttar sin häst för bete eller annan frånvaro mer än fyra veckor.

1. Flyttar hästen ut före den 15:e (oavsett månad) betalas kallhyra 850kr. Inget grovfoder eller strö ingår, man får alltså INTE ta med sig något från anläggningen.

2. Flyttar hästen ut efter den 15:e (oavsett månad) betalas full hyra.

Strö och grovfoder ingår så länge hästen är uppstallad. Gäller kortare frånvaro, meeting, tripp till stugan över helgen, läger, får den mängd grovfoder hästen skulle ätit på plats (9kg/dag - ponny, 13kg/dag - häst) medtagas. Även den strö som ingår (1bal/vecka) tas med och verksamhetschef Josefine meddelas.

3. Flyttar hästen in i sin box före den 15:e betalas full hyra.

4. Flyttar hästen in i sin box efter den 15:e betalas kallhyra.

5. Meddela i god tid om hästen flyttas för längre frånvaro (fyra veckor eller mer), ange datum för in- och utflytt. Vi behöver kunna planera för foderåtgång, ströåtgång mm. Det underlättar även vid fakturering.

Obs! Vad gäller grovfoder är det 9kg, respektive 13kg FODER det gäller, ni betalar alltså inte för mängden TS, utan samtligt grovfoder som används. Vill man köpa till grovfoder meddelar man Josefine detta och betalar det kilopris som vi betalar för fodret.

 

Publicerad: 2023-06-13

Senast uppdaterad: 2023-06-13

Författare: Jennie Nygren